Přírodní park Třemšín

Okresní úřad Příbram jako orgán ochrany přírody v roce 1997 zřídil Přírodní park Třemšín. Rozloha přírodního parku je 112 km2 a obvod 85,014 km po hranici.V celém území parku jednotlivá katastrální území spravují obecní úřady Bezděkov, Věšín, Sedlice, Volenice, Rožmitál p. Tř., Hvožďany, Nepomuk a Vševily.

Termín „přírodní park“ je termínem ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nahrazující původní název „klidová oblast“. §12 zákona o ochraně přírody a krajiny jej charakterizuje jako území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou chráněny zákonem o ochraně přírody jako zvláště chráněné území, ale obecně závazným předpisem okresního úřadu.

Význam ochrany tohoto druhu území spočívá především v nadstandardní informovanosti a spolupráci s občany v území přírodního parku, v odlišném přístupu vlastníků a uživatelů nemovitostí k přírodnímu bohatství této krajiny.

Toto území, které není ve svém využívání omezeno nad rámec zákonů a není tedy zvláště chráněno omezujícími podmínkami vyhlášky (nařízení), je vzorovou oblastí okresu pro ostatní obce ve vztahu ke krajině, ochraně přírody a ve způsobu spolupráce s orgány ochrany přírody.

Součástí území Přírodního parku Třemšín jsou tyto přírodní rezervace nebo přírodní památky:

  • Přírodní památka Hřebenec
  • Přírodní rezerace Na Skalách
  • Přírodní památka Třemešný vrch
  • Přírodní rezervace Getsemanka I. a II.

Zvláště chráněny jsou zejména:

  • lýkovec jedovatý (Třemešný vrch)>
  • původní lesní porost s bylinným patrem (Getsemanka)
  • původní lesní porost na zajímavém skalním podloží (Na Skalách, Hřebenec)
  • úpolín evropský
  • kosatec sibiřský
  • mlok skvrnitý

Sdílet článek

Autor příspěvku: spravce