Blatensko

Zámek Blatná: Nejstarší částí hradu je neúplně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem r. 1220. Na poč. 15. stol. byl postaven Starý palác v severozáp. části hradu s malířskou výzdobou interiérů. Z 15. stol. je též vstupní věž z nástěnnou malbou ve 2. patře – tzv. Zelená světnice. Na věž navazuje kaple z poč. 16. stol. a jihových. budova z 15. stol., upravená v pol. 19. stol. Následuje Rejtův palác (1515 – 1530). Další úpravy zámku proběhly v 18. stol. a na poč. 19. stol. Přijďte se podívat také na kostel Nanebevzetí P. Marie v Blatné, původně gotickou budovu děkanství a další památky.