Vltava

Kostel sv. Jakuba – Týn nad Vltavou

Kostel pochází z druhé poloviny 13. století. Původně byl zasvěcen sv. Kryštofovi, ochránci brodů a cest. V roce 1569 byl kostel rozšířen a získal nového patrona sv. Jakuba. Do dnešní doby byla provedena celá řada úprav. Do interiéru kostela byly na kruchtu instalovány v roce 1719 barokní varhany, později roku 1777 přestavěné. Jedná se o jeden z nejzachovalejších barokních nástrojů v Čechách (mimo Prahu). Velkou rekonstrukci zažil chrám roku 1753, kdy byla rozšířena kostelní loď a město získalo svou tradiční a často zobrazovanou dominantu – kostelní věž.

Vodní dílo Hněvkovice a Kořensko

Přehradní nádrže na Vltavě, vybudované v letech 1986 – 1991, jsou nejnovějšími stupni vltavské kaskády.

Vodní dílo Hněvkovice leží 5 km proti proudu řeky od Týna nad Vltavou. Hlavním účelem je zabezpečení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Součástí stavby je elektrárna, osazena dvěma Kaplanovými turbinami, s výkonem 2 x 4,8 MW a
připravena je také plavební komora. Délka vzdutí ve zdrži dosahuje 16,2 km a záplavová plocha je 312 ha.

Vodní dílo Kořensko se nachází 2 km pod ústím řeky Lužnice do VltavyZajišťuje trvalou hladinu v Týně nad Vltavou, homogenizaci odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín. Součástí díla je také elektrárna, osazena dvěma Kaplanovými turbinami,  s maximálním výkonem 2 x 1,9 MW. Připravena je také plavební komora.