DAŇOVÝ PORADCE – odborník, který nám pomůže s daněmi

Daňový poradce poskytuje služby v oblasti daní a účetnictví. Jejich služby je vhodné použít pro větší společnosti nebo při složitějších účetních a daňových případech. Hlavní aspekty daňového poradce a klienta uvedeme v následujícím článku.

Daňový poradce potřebuje od poplatníka následující

 • Při uzavření smlouvy je daňový poradce ze zákona povinen prokázat svou totožnost klientovi a opačně. O této skutečnosti by měl být proveden písemný kontrolní záznam.
 • Klient pak daňovému poradci předá k dispozici všechny nezbytné dokumenty jako například oprávnění k podnikání, smlouvy vztahující se ke zdanitelným příjmům a dále pak obvyklé dokumenty potřebné ke zpracování přiznání, bankovní výpisy, vydané a přijaté faktury, pokladní doklady a další.
 • Co vše bude daňový poradce vyžadovat, by mělo být upraveno ve smlouvě a je to samozřejmě individuální, vzhledem k charakteru příjmů klienta.

účetnictví

Jak vybrat daňového poradce a následná ochrana klienta

 • Daňového poradce si je dobré přizvat při kombinaci různých druhů příjmů, při složitých obchodních operacích, při přeshraničních transakcích, nebo když je potřebné některé aktivity posoudit hned z několika úhlů pohledu.
 • Daňový poradce by se měl umět orientovat nejen v daních, ale i v účetnictví, v Obchodním zákoníku, Zákoníku práce, Insolvenčním zákoně a v mnoha dalších zákonech.
 • Při výběru poradce je vhodné si obstarat reference a doporučení, například od známých, což je pro daňového poradce nejlepší možná reklama.
 • Daňový poradce je ze zákona vázán mlčenlivostí a obvykle je pojištěn kromě odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem daňového poradenství také na odpovědnost za svěřené dokumenty klientem, podle jakého zákona naleznete zde.
 • Na listiny klienta, uložené u daňového poradce, se vztahuje obdobná ochrana jako u advokáta.
 • Při dlouhodobé spolupráci obvykle daňový poradce průběžně a srozumitelně informuje klienta o proběhlých změnách nebo připravovaných novelách zákonů, které se týkají daní, sociálního a zdravotního pojištění a účetnictví.

Daňový poradce nebo stačí účetní

 • Zkušený účetní zvládne mnohé aspekty daňového poradenství, ale nemá se možnost pojistit proti případným způsobeným škodám.
 • Výhodou externí daňové a účetní kanceláře je možnost poskytnutí kompletního servisu.
 • Při zastupování daňovým poradcem u správce daně, slouží daňový poradce jako vhodný mezičlánek mezi daňovým poplatníkem a správcem daně.

Trochu statistiky

 • Podle dostupných informací bylo za jeden jediný rok podáno 1 834 136 přiznání k dani z příjmů fyzických osob a v řádném termínu bylo podáno 1 720 000 daňových přiznání.
 • Podle výše uvedených čísel je zřejmé, že je u nás přibližně 5-6 procent daňových poplatníků (fyzických osob), kteří využívají služeb daňového poradce ke zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodlouženém termínu.

Vhodnost daňového poradce

 • Daňového poradce si lidé vybírají v případě, kdy sami nerozumí daním, chtějí využít nějaké slevy na dani, nebo hledají optimalizaci svých výdajů a daňového zatížení.
 • Řada podnikatelů nechce myslet na daně, a proto jejich zpracování nechává na daňovém poradci, který se rychle orientuje v daňovém systému, v častých změnách legislativy a plánovaných novelách daňových zákonů a to nejen daní z příjmů.
 • Při komunikaci se správcem daní postupuje profesionálně a jeho zkušenosti pro poplatníka jsou neocenitelné.

Pro koho je daňový poradce nezbytný

 • Přesná a zákonná hranice neexistuje, i zkušený ekonom se umí orientovat.
 • Na druhou stranu i celá řada daňových poradců fungují jen jako lepší účetní.
 • Proto je třeba důkladně vybírat tak, jak již bylo uvedeno, a zvážit komplikovanost účetní či daňové problematiky.

Informování Finančního úřadu

 • Každý poplatník, využívající služby daňového poradce, s ním uzavře smlouvu a udělí mu plnou moc ke zpracování a předložení daňového přiznání.
 • Plná moc mezi poplatníkem a daňovým poradcem musí být doručena na Finanční úřad nejpozději do konce března.
 • Při dlouhodobější spolupráci se vyplatí s daňovým poradcem uzavřít tzv. generální plnou moc, potom správce daně komunikuje přímo s daňovým poradcem. A jak taková generální (obecná) plná moc vypadá, naleznete v tomto článku.
 • Daňový poradce může jménem klienta zpracovávat i ostatní daňová přiznání.

Sdílet článek

Autor příspěvku: spravce