Prohlubte své manažerské znalosti a dovednosti

Doba, kdy byla úspěšně zakončená vysoká škola vrcholem vzdělání, je dávno pryč. Dnešní svět volá po rozšiřování obzorů a znalostí po celý život, zejména při práci na ceněných manažerských pozicích.

Zajímavou možností, jak zvýšit svou atraktivitu na trhu práce, je studium MBA. Jedná se o celosvětově uznávaný manažerský titul, který otevírá dveře k lépe placeným pozicím či k místům v nadnárodních a zahraničních organizacích. V dnešní době je považován téměř za standard, bez nějž se špičkový manažer neobejde. V průběhu výuky se mu totiž nedostane jen suchých faktů, ale, prostřednictvím diskuzí, dochází k předávání cenných pracovních zkušeností jak ze strany lektorů, tak i mezi studenty navzájem.

Studium MBA u těch nejlepších

Manažerské vzdělání vedoucí k titulu MBA nabízí v České republice prestižní Cambridge Business School s.r.o., která kromě špičkové kvality výuky (pyšní se akreditací od institucí jako je International Education Society nebo European Association for Distance Learning) přichází i s nesčetnými benefity.

Studium svou výukou vychází vstříc svým často velmi časově vytíženým studentům. Přednášky probíhají 4x ročně atd.

Je naprostou samozřejmostí, že škola vychází vstříc svým často velmi časově zaneprázdněným studentům. Skloubit náročnou práci a studium je možné díky nabízené kombinované formě studia, které trvá jeden rok  a probíhá prostřednictvím e-learningu a čtyř bloků sobotních přednášek. Studium je v českém jazyce, slovenština však také není žádným problémem.

Získejte specializované právní vzdělání

Studium MBA však není jediným programem, které Cambridge Business School s.r.o. nabízí. Získat můžete i vzdělání v programu LLM, který je taktéž mezinárodně ceněný a student prohloubí znalosti z oblasti soukromého práva, zejména pak práva obchodního. I toto studium trvá jeden rok.

Lákavá může být i nabídka studia BBA, tedy bakalářského manažerského vzdělání. Jeho výhodou je, že pro nástup není nutné mít manažerskou praxi ani absolvovanou vysokou školu. Samo o sobě je praktickým předstupněm pro magisterský manažerský program.

Ověřená značka

Titul z Cambridge Business School s.r.o. hrdě nosí mnoho úspěšných manažerů, jejichž osobní reference si můžete přečíst na webových stránkách školy. Chcete-li se k nim přidat, dveře jsou pro vás otevřené.

Sdílet článek

Autor příspěvku: spravce