Nevědomost neomlouvá, aneb s COVIDEM na cesty

Cestovní pojištění s covid 19

Přestože se celý svět už téměř tři čtvrtě roku potýká s nebezpečnou epidemií koronaviru, život se zcela nemůže zastavit. Patrně nám nezbude nic jiného, než se naučit s virem žít, co možná nejefektivněji se vyvarovat opětovné nákazy a proti případným rizikům se pojistit. 

Jak se v určitých situacích chovat na území Česka, se nám vláda snaží skrze média vštěpovat den co den. Poměrně nepřehledná je ale situace na územích jiných států, do kterých můžeme pracovně, za rodinou nebo jako turisté vycestovat. Nutno zmínit, že ze strany českých předpisů nám v opuštění republiky nic nebrání. Je ale na místě tuto skutečnost oznámit skrze dobrovolnou registraci do aplikace DROZD a udělat si dobré cestovní pojištění.

Co platí v případě pozitivity?

Cestovní pojištění s covid 19 kryje veškeré léčebné výlohy v případě, že se během cesty v zahraničí nakazíte. ERGO pojišťovna poskytuje nad rámec pojistných podmínek případná pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti. Pokud tedy za hranicemi onemocníte koronavirem, bude o vás náležitě postaráno a veškeré náklady jsou na vrub pojišťovny. 

vhodné cestovní pojištění

Co když je nařízena karanténa?

Tohle ale neplatí v případě, že budete touto nemocí pouze podezřelý a dostanete se do nařízené karantény. Úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou, či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů) si musí postižený zaplatit sám. 

Bezplatná pomoc 

Pojišťovna vás ale nenechá zcela na holičkách ani v tomto případě. V případě karantény vám vhodné cestovní pojištění po oznámení této skutečnosti nechá pokryty vaše další léčebné výlohy a náklady, jako jsou pojištění odpovědnosti, zavazadel, atd., které jsou zahrnuty v běžném cestovním pojištění. Takto prodloužené cestovní pojištění je bezplatné a pokrývá vše ve stejném rozsahu jako původní cestovní pojištění. V případě, že by s vámi v zahraničí uvízly děti, o které se nebudete moci postarat, ERGO pojišťovna uhradí náklady na takzvanou doprovázející osobu, která vám pomůže.

Sdílet článek

Autor příspěvku: spravce